Administratīvās tiesības Noderīga informācija visiem.

Administratīvā izmeklēšana?

Administratīvā izmeklēšana ??? 28.7. Pants. Krievijas Federācijas administratīvo pārkāpumu kodekss Administratīvā izmeklēšana 1. Gadījumos, kad pēc administratīvā pārkāpuma atklāšanas tiek veikta pārbaude vai citas procesuālas darbības, kurām nepieciešamas ievērojamas laika izmaksas, tiek veikta administratīvā izmeklēšana. 2. ...